REDAKCE

Šéfredaktor a ředitel:
Mikolášek Ivo 
Zástupci šéfredaktora:
Mgr. Vaněk Miroslav
Marketingové a obchodní oddělení:
Produkční obchodního oddělení:
Olšanská Tereza  
Redakce:
Holáňová Jolana
Kubíková Petra
Mgr. Vaněk Miroslav
Rejter Michael
Fotograf a kameraman:
MENHOUSEMAN.cz
Jazykové korektury:
Ing. Krejčíková Vladimíra
Právní oddělení:
Mgr. Hudek Tomáš