REDAKCE

Šéfredaktor a ředitel :

Mikolášek Ivo

Zástupce šéfredaktora :

Mgr. Vaněk Miroslav

Produkční obchodního oddělení :

Olšanská Tereza

Redakce :

Holáňová Jolana

Kubíková Petra

Mgr. Vaněk Miroslav

Fotograf a kameraman :

MENHOUSEMAN.cz

Jazykové korektury :

Ing. Vladimíra Krejčíková

Právní oddělení HMG :

Mgr. Hudek Tomáš